นะนำ

เทรโนเคท คือ ผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่มีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม จีน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่อง big data analytics, cloud computing, networking, programming, operating systems, cybersecurity และ telephony หลักสูตรฝึกอบรมทางด้านไอทีของเรามุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น AWS, Cisco, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft, NetApp, Red Hat, Trend Micro, VMware และอื่น ๆ อีกมากมาย.
เทรโนเคทสามารถตอบสนองความต้องการในการฝึกอบรมที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอนแบบ classroom ที่เทรโนเคทหรือที่สำนักงานของลูกค้า การเรียนด้วยตนเอง หรือการเรียนออนไลน์ในห้องเรียนเสมือนจริงผ่านระบบ telepresence.
Technology-Enablement
เพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านไอทีที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ Certificates ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก.
Human-Capital-Development
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณด้วยหลักสูตรทางด้านธุรกิจและการจัดการที่แข่งแกร่งของเรา.
Framework-Governance
มาตรฐานและการกำกับดูแล
เพิ่มความรู้ในด้านการกำกับดูแลและมาตรฐานในการจัดการบริการ ร่วมถึงการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงผ่านแบบจำลองทางธุรกิจ.
Why-Us

พันธมิตรของเรา

เสียงตอบรับจากผู้เรียนกับเทรโนเคท

Enquire Now
 
 
 
 
yuNqeQ
By clicking "Submit", I agree to the Terms Of Use and Privacy Policy