นโยบายความเป็นส่วนตัว

TRAINOCATE (Thailand) Co., Ltd. ("เว็บไซต์", "เรา") ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ("ลูกค้า" หรือ "ท่าน") เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเว็บไซต์ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย") นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย รวมเรียกว่า "ประมวลผล"

นโยบายนี้ใช้กับข้อมูลที่เรารวบรวมบน www.trainocate.com และโดเมนย่อยเกี่ยวกับ:
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”); และ
 • ผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทั้งหมด

เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเรา เมื่อคุณเยี่ยมชมเรา เราอาจตรวจสอบการใช้งานไซต์นี้ผ่านการใช้คุกกี้และอุปกรณ์ติดตามที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบจำนวนครั้งที่คุณเยี่ยมชมไซต์ของเราหรือหน้าใดที่คุณไป

ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ของเรา ข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมหรือเป็นสถิติ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลได้

2. ข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

เมื่อคุณลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดดังต่อไปนี้:
 • การดำเนินการและการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อและการชำระเงิน การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการร้องขอ)
 • ให้บริการลูกค้า (เช่น ตอบคำถามและคำขอ แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานะการบริการและการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การส่งการแจ้งเตือนและจดหมายข่าวถึงคุณ)
 • ดำเนินการวิจัยตลาดและปรับปรุงการบริการลูกค้า (เช่น การทำวิจัยตลาดหรือการสำรวจ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่)
 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย (เช่น การส่งการแจ้งเตือน จดหมายข่าว เอกสารทางการตลาด และคำเชิญจากเราทั้งหมดหรือผ่านการร่วมมือกับบุคคลที่สาม การนำเสนอโปรโมชั่น)
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้ (เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ การตรวจสอบภายใน)

การลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

3. การใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ผู้ใช้ของระบบ หรือการตั้งค่าอื่นๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลการ Login หรือ Logout หรือข้อมูลอื่นในคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทการตลาดและเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท เป็นไปตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัท สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทได้ อาทิ วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม ตลอดจนเว็บไซต์ต้นทางที่ท่านหรือผู้เข้าชมรายใหม่เชื่อมโยงมาที่เว็บไซต์ ป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่ต้องห้ามหรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัทเสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บข้อมูลรหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีกเมื่อกลับมายังเว็บไซต์ของบริษัท ในภายหลัง เราอาจใช้แฟลชคุกกี้ (Flash Cookie) เพื่อแสดงเนื้อหาตามสิ่งที่ท่านดูบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะตัวในการเข้าใช้งานเมื่อท่านเลือกบริการใด ๆ ของบริษัท ลงทะเบียนรับข่าวสารหรือการแจ้งทางอีเมล กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ หรือกรอกแบบสอบถาม บริษัทอาจพยายามระบุเบราว์เซอร์ของท่าน และนำข้อมูลจากคุกกี้ และข้อมูลอื่นที่เก็บรวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ไปใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยเลือกที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ก็ได้ ทั้งนี้กรณีท่านเลือกที่จะไม่ยอมรับหรือลบคุกกี้เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าถึงและการใช้งานบางฟังก์ชันช้าลงหรือมีความสะดวกลดลง

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับเว็บไซต์นี้ จึงมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เว็บไซต์ของเรา คุณสามารถส่งอีเมล์ไปที่ thailand@trainocate.com

5. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
 • เมื่อท่านสั่งซื้อบริการ
 • เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่บริการของเรา
 • เมื่อท่านเลือกรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเรา
5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
 • เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบริการ (IP Address & MAC Address)
5.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก

ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอ หรือให้บริการแก่ท่านและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

6. การยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

หากคุณต้องการยกเลิกและไม่รับอีเมล์การตลาดใดๆ จากเรา สามารถแจ้งเราเพื่อร้องขอการยกเลิกรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลถึงเราที่ thailand@trainocate.com

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอก

โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้

 • ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง
 • ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยเพื่อทำการตลาด
 • เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ

Enquire Now
 
 
 
 
FOZSJz
By clicking "Submit", I agree to the Terms Of Use and Privacy Policy