Modalities-Banner

Modalities

Home > Modalities

Dạy và học thuận tiện

Điều kiện công việc đi làm bận rộn không cho phép người học tham gia các lớp đào tạo thường xuyên. Đó là lý do ra đời nhiều phương pháp học và dạy mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập không ngừng của người đi làm. TRAINOCATE cung cấp nhiều phương thức học tập để hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm:
Classroom

Classroom

Một lớp học truyền thống với các bài giảng cho phép tăng cường trao đổi kiến thức, tương tác trực tiếp giữa người học và người dạy.
VirtualClassroom

Virtual Classroom

Lớp học không gian ảo cho phép người học có thể tham gia tại bất kỳ vị trí nào chỉ cần có kết nối Internet thông qua việc sử dụng các hệ thống TelePresence và WebEx.
ELearning

E-Learning

Phương thức này cho phép học viên tham gia khoá học đào tạo bằng cách sử dụng các công nghệ điện tử thông qua Internet.
OnsiteDeliver

Onsite Delivery

Đây là một hình thức dạy linh hoạt và hiệu quả về chi phí cũng như chất lượng đào tạo. Cho phép các tổ chức đào tạo cá nhân hoặc một đội nhóm, một bộ phận tại đơn vị của họ.
Enquire Now
 
 
 
 
uNxlg4
By clicking "Submit", I agree to the Terms Of Use and Privacy Policy