GIỚI THIỆU

Trainocate là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và đào tạo kỹ năng mềm cho doanh nghiệp tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Hồng Kông, Nhật Bản & Hoa Kỳ. Chúng tôi cung cấp các khoá đào tạo bao gồm AI, big data, cloud computing, networking, programming, database, operating systems, cybersecurity and telephony từ các nhà cung cấp công nghệ như AWS, Cisco, Google Cloud Platform, IBM, Microsoft Azure, NetApp, Red Hat, Trend Micro và VMware và nhiều đơn vị khác.

Trainocate đào tạo dưới nhiều hình thức như lớp học truyền thống (classroom), đào tạo onsite (onsite training), đào tạo self-paced, lớp học ảo (virtual classroom) và lớp học ảo trực tuyến thông qua video với trải nghiệm tương tác thực tế (virtual classroom live).

Technology-Enablement
Hỗ trợ công nghệ
Được đào tạo các khóa học CNTT cập nhật nhất và đạt được chứng chỉ từ các đối tác được công nhận trên toàn cầu.
Human-Capital-Development
Phát triển nguồn nhân lực
Nâng cao khả năng và kỹ năng nguồn nhân sự thông qua các dịch vụ quản lý và kinh doanh đa dạng của chúng tôi.
Framework-Governance
Tổ chức & Quản trị
Tiếp cận kiến thức về quản trị và khung quản lý dịch vụ chuẩn, được thực hành thông qua các mô phỏng kinh doanh.
Why-Us

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI